ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΣ

Πλήρεις και ισορροπημένες τροφές από τον απογαλακτισμό έως και την τελική πάχυνση των χοίρων και ειδικά καταρτισμένα σιτηρέσια για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους. Φυσικές τροφές με υψηλή πεπτικότητα και μετατρεψιμότητα, που ωφελούνε την ευεξία, την σωστή ανάπτυξη και την απόδοση των ζώων.

ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ

ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Σχετική αρθρογραφία:

Εκτροφή Χοίρων

Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους σημαντικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας, με συμμετοχή στην Ακαθάριστη Αξία Ζωικής Παραγωγής στο...