ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, τις οποίες ελέγχουμε συστηματικά, ώστε να τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές των τελικών μας προϊόντων.

Βαμβακόπιτα

Περισσότερα...

Η Βαμβακόπιττα είναι ένα παράγωγο του βαμβακόσπορου που προέρχεται με διαδικασία σύνθλιψης του. Είναι ένα προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας φυτικής προέλευσης,λόγω του συνδυασμού πρωτεϊνών και λιπαρών στοιχείων του βαμβακελαίου. Η βαμβακόπιτα περιέχει 25-28% Αζωτούχες Ουσίες και 7.5-8.5% Λιπαρές Ουσίες και αποτελεί ικανοποιητική πηγή Ινωδών Ουσιών. Χρησιμοποιείται κυρίως στα μηρυκαστικά την περίοδο της γαλακτοπαραγωγής τους,σε ποσοστά που ποικίλουν ανά σιτηρέσιο από 5%-20% συμμετοχή.

Ενσίρωμα καλαμποκιού

Περισσότερα...

Ενσίρωση είναι η μέθοδος διατήρησης χλωρού χόρτου σε αναερόβιες συνθήκες μέσα σε ειδικούς χώρους που ονομάζονται σιροί. Το προϊόν της ενσίρωσης χαρακτηρίζεται από μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία και οργανικά οξέα, κυρίως γαλακτικό οξύ. Χορηγείται στα μηρυκαστικά σε ποσοστό 3-5% του σωματικού τους βάρους,σαν χοντροειδής ζωοτροφή. Η διατήρηση της χλωρής μάζας με την ενσίρωση επιτυγχάνεται με τη δράση ορισμένων αναερόβιων μικροοργανισμών. Το χλωρό χόρτο κόβεται και κομματιάζεται σε τεμάχια 1-1,5 cm, για να είναι εύκολη η συμπίεση του και η απομάκρυνση του αέρα. Στη συνέχεια τοποθετείται στους σιρούς και όταν ο σιρός δεν περιέχει πλέον αέρα ξεκινάει η ζύμωση, που μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Σε αυτό το στάδιο επέρχεται η οξίνιση των ενσιρωμάτων, με τα βακτήρια γαλακτικού οξέος που βρίσκονται στη χορτονομή να μετατρέπουν τα σάκχαρα σε γαλακτικό οξύ. Ο χρόνος οξίνισης είναι σημείο-κλειδί για την ποιότητα της ενσίρωσης. Τέλος με την επίτευξη της ζύμωσης ακολουθεί η διαδικασία συσκευασίας σε σάκους των σαράντα κιλών, για την εύκολη διάθεση του προϊόντος στην αγορά,με γνώμονα την παραγωγή ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας με σχετικά χαμηλό κόστος.

Καλαμπόκι (Ολόκληρο/Σπαστό/Μπομπότα)

Κριθάρι

Σιτάρι

Βρώμη

Τριφυλόκκοκος

Ήλιος σε κόκκους

Βαμβακόσπορος

Ζαχαρόπιτα

Σογιάλευρο

Πίτυρα

Δέματα Τριφύλλι/Άχυρο/Βρώμη