ΠΡΟΣΘΕΤEΣ ΥΛΕΣ

Πλάκες Λήξεως

Μελάσα

Ισορροπιστές
(Μηρυκαστικών, Πτηνών, Χοιρινών)

Υποκατάστατα Γάλακτος
(Ζωοτροφικά και Κτηνοτροφικά)

Δεσμευτικό Μυκοτοξινών

Σόδα

Φωσφορικό Μονοασβέστιο