Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πάνω από 40 χρόνια στο χώρο των ζωοτροφών.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παράγει σύνθετες ζωοτροφές, ενσιρώματα και εμπορεύεται όλες τις πρώτες ύλες. Με γνώμονα την μεγάλη εμπειρία και την τεχνογνωσία των 40 και πλέον χρόνων δραστηριότητας στον τομέα των ζωοτροφών, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Διατηρεί μακροχρόνιες σχέσης συνεργασίας με τους πελάτες της που στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό, με πρωταρχικό στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των συνεργατών της.

Στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής και στελεχώνεται με ειδικευμένο προσωπικό σε νέες και σύνθετες τεχνολογίες παραγωγής. Η επιστημονική της ομάδα αποτελείται από κτηνιάτρους και διατροφολόγους που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των σιτηρεσίων των ζωοτροφών. Παράλληλα, προσφέρουν τεχνική υποστήριξη στους εκτροφείς, με εξατομικευμένες λύσεις διατροφής σύμφωνα με τις ανάγκες των σταδίων κάθε εκτροφής, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό της παραγωγής.

Διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων, όπου πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της λειτουργίας (από την παραλαβή έως την παράδοση), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των τελικών της προϊόντων. Χρησιμοποιεί αυστηρά επιλεγμένες φυτικές πρώτες ύλες με στόχο την διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων και την αύξηση των παραγωγικών τους επιδόσεων. Οι προδιαγραφές των τελικών της προϊόντων είναι σύμφωνες με βάση τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης τροφίμων UNI EN ISO 9001.

Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε κάθε δραστηριότητα της ενεργεί με ακεραιότητα και υπευθυνότητα, ενώ η συνέπεια που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της αποτελούνε εχέγγυο της αξιοπιστίας της. Αναπτύσσει νέα προϊόντα με διαδικασίες παραγωγής χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, ώστε να είναι φιλικότερα στο περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας στηρίζεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και στην επέκταση της σε νέες αγορές.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ...

Το 1973 ιδρύεται η εταιρεία Αφοι Δημητρίου Ο.Ε. από τους αδερφούς Γεώργιο, Θεόδωρο και Τιμολέοντα Δημητρίου στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Η κύρια ενασχόληση της οικογένειας έως τότε ήταν οι γεωργικές καλλιέργειες, όπου εκτός από τα συμβατικά προϊόντα πρωτοπόρησαν και σε βιολογικά. Με έντονο το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, προχώρησαν στην σύσταση της εταιρείας με αρχικό αντικείμενο την αφυδάτωση της μηδικής.

Το 1980 πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη επένδυση της εταιρείας σε ξηραντήρια αραβόσιτου, ετήσιας δυναμικότητας 20 εκατομμυρίων κιλών.

Από το 1990 ξεκινά την παραγωγή και διάθεση σύνθετων ζωοτροφών. Πραγματοποιεί πρωτοπόρα επένδυση στα νιφαδοποιημένα προϊόντα, εισάγοντας μια δυναμική πρόταση διατροφής με στόχο την κάλυψη κυρίως των αναγκών της αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας, επεκτείνοντας την δραστηριότητα της σε όλη την Ελλάδα.

Το 1998 υλοποιείται επενδυτικό σχέδιο σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της σε σύνθετες και πλήρεις ζωοτροφές, με αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής νέας τεχνολογίας. Ενδυναμώνει την θέση της στην αγορά προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για όλα τα είδη των ζώων. Τροποποιείται η νομική μορφή της εταιρείας σε Α.Β.Ε.Ε.

Επιπλέον το 2002 εξαπλώνει τις δραστηριότητες της ως αποκλειστικός συνεργάτης της μονάδας παραγωγής βαμβακόπιτας Ερμής ΑΕΒΕΕ στην κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος και αναλαμβάνει την διάθεση των προϊόντων της σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Το 2008 επενδύει στον τομέα των ενσιρωμάτων, με αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής και επεκτείνει τις κτιριακές και αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις, οι οποίες πλέον ξεπερνούν τους 15.000 τόνους.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το τμήμα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, χάρη στον ποιοτικό έλεγχο που εφαρμόζει σε κάθε φάση της παραγωγικής της λειτουργίας: από την αγορά των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση των τελικών προϊόντων στους πελάτες της.

Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας UNI EN ISO 9001 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της, από τον σχεδιασμό, την παραγωγή έως και την διάθεση των προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να προσφέρει προϊόντα σταθερής και υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουνε άριστο αποτέλεσμα. Παρακολουθεί τις καθημερινές της δραστηριότητες με ακριβή έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών και εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας με λεπτομερή καταγραφή των παραγωγικών διαδικασιών, με σκοπό την ασφάλεια των προϊόντων της.